page_banner

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ କାଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରିବ |

ସୁବିଧା

- ଗ୍ରାହକ-ଆଧାରିତ ସମ୍ପର୍କ: ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ନିଆଯିବ |

- ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା: ବିଶ୍ first ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଟ୍ରେଲର ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ |

- ସମାଧାନ-ଅଫର୍: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିବିଧ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରି ଜାତୀୟ-ପ୍ରମାଣିତ R&D କେନ୍ଦ୍ର |

ଉତ୍ପାଦ ସିରିଜ୍ |

ଗ୍ରାହକ ପରିବହନ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ପରିବହନ ପରିବହନ ସେମି-ଟ୍ରେଲର, ସହର-ସଫେଇ ଟ୍ରକ୍, ନିର୍ମାଣ-ବ୍ୟବହାର ଯାନ ଏବଂ ବିମାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ |ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଖୋଲା ଏବଂ ଆମର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ |

ଉତ୍ପାଦ ସିରିଜ୍ |

ଇମେଲ୍:export@qingtegroup.com

ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ 1 (ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆକ୍ସ ଏବଂ ପାର୍ଟସ୍): + 86-532-81158800 |
ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ 2 (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନ ଏବଂ ଅଂଶ): + 86-532-81158822 |

2

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |
ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାଇବା |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ